skip to Main Content

Ons onderwijs

Bij ons op school vindt u:

  • orde, rust en duidelijkheid
  • een veilige en gezellige sfeer op school
  • een goed pedagogisch klimaat
  • aandacht voor zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid
  • aandacht en zorg op maat voor elk individueel kind zo nodig werken op eigen niveau
  • moderne onderwijs- en lesmethodes
  • veel contact met betrokken ouders

Kortom we bieden structuur en ruimte, uitdaging en aanpassing

ons onderwijs

Digitale vaardigheden

Om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst, werken we in de groepen met I-pads en Chroombooks. Wij willen deze digitale mogelijkheden optimaal benutten en goede keuzes maken.
In alle groepen maken de leerkrachten gebruik van een touchscreen digibord. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en creativiteit tijdens de lessen. Leerlingen blijven beter geconcentreerd doordat het bord interactiever is dan een krijtbord.

Op 06 november organiseerden wij voor ouders én kinderen van groep 6, 7 en 8 een avond over ‘sociale media’.
Gijsbreght van Doorn was onze gastspreker.

ons onderwijs 2

Zorg en aandacht

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen positief over zichzelf en de ander spreken en denken. Ieder kind moet zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen om zich persoonlijk en cognitief goed te kunnen ontwikkelen. Door weerbaarheidstrainingen vanaf groep 7 leren we onze leerlingen op een gezonde manier met emoties omgaan

We hebben zorg en aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen op onze school verrijking aangeboden. Onze leerlingen kunnen indien noodzakelijk onderwijs krijgen in de bovenschoolse Plusklas waar zij onderwijs krijgen van speciaal daarvoor opgeleide leerkrachten.

Back To Top