skip to Main Content

Tussen schoolse opvang (TSO)

Alle leerlingen van onze school blijven tussen de middag over en eten in de klas met de leerkracht. Daarna verzorgen ouders de pleinwacht.
Zowel bij groep 1-2 als bij groep 3-8 wordt er in de middagpauze pleinwacht gelopen door geschoolde ouders. Alle ouders worden in principe ingeroosterd en alle ouders betalen een vast bedrag per jaar voor het overblijven.
Dit bedrag kunt u terugverdienden; per keer dat u op het plein bent ontvangt u € 5,-
|Voor het overblijven gelden de volgende bedragen: één kind € 80,- twee kinderen € 100,- en drie of meer kinderen € 120,- per jaar.
De bijdrage voor ouders die op het plein zijn is respectievelijk € 50,- ,€ 70,- en € 90,- per jaar.

opvang-400×600

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Voor- en naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen. Vanaf 1 januari 2007 zijn de scholen voor primair onderwijs verplicht hetzij voor- en naschoolse opvang te verzorgen op schooldagen tussen 7.30 uur en 18.30 uur, hetzij faciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen en hierbij de randvoorwaarden aan te geven. Dit geldt dan ook voor vakantie- en roostervrije dagen.
Deze opvangmogelijkheden zijn alleen bedoeld voor werkende en/of studerende ouders.
Omdat kinderopvang een wezenlijk andere activiteit is als onderwijs stelt de minister dat de opvang vanuit scholen op verschillende manieren georganiseerd kan worden:
Een samenwerkingsverband met een kinderopvangorganisatie aangaan (opvang buiten de school).
Een opvangvoorziening creëren in de vorm van een brede school (dagarrangement).
Binnen de schoolmuren kinderopvang laten organiseren door een erkende kinderopvangorganisatie
Buiten de Wet kinderopvang opvang voor kinderen organiseren; in dit geval is er geen financieringsmogelijkheid volgens de Wet Kinderopvang
Op de Piet Prinsschool is voor de eerste optie gekozen. Voor informatie kunt u bij ons terecht.

Back To Top