skip to Main Content

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Wij zijn immers als ouders en school gezamenlijk verantwoordelijk voor de (school) ontwikkeling van het kind. Daarom willen wij graag met u samenwerken. In de eerste plaats om samen op zoek te gaan naar het beste voor uw kind.

Daarnaast willen we ook graag dat de ouders betrokken zijn bij de school als geheel. Dat kan op vele manieren: hulp bij activiteiten of het meedenken over het beleid van de school in de AMR. Of wat te denken van de koffieochtenden die wij voor elke groep organiseren!

Aan het begin van het schooljaar ontvingen alle kinderen een tasje met daarin kaarten en een houdertje passend bij het jaarthema in seizoen 23/24 ‘David een man naar Gods hart’.

Afdelingsraad

Noorderbasis is een vereniging met leden, die ingedeeld is in afdelingen rond iedere school. De leden van de afdeling kiezen een afdelingsraad, die meestal bestaat uit ouders. De afdelingsraad behartigt in opdracht van het bevoegd gezag (het centraal bestuur) een aantal taken, met name het bewaken van de gereformeerde identiteit. Ook denkt men om het wel en wee van het personeel.

De namen van de leden van de afdelingsraad vindt u in de Informatiegids. U kunt contact opnemen via het mailadres:

Medezeggenschapsraad

De school heeft ook een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit enkele ouders en enkele personeelsleden. De MR heeft als taak om advies of instemming te geven bij belangrijke beleidsvoornemens.

De namen van de leden van de MR-leden vindt u in de Informatiegids. U kunt contact opnemen via het mailadres:

Back To Top